Filmová soutěž v Královéhradeckém kraji - konečně změna!

Autor:

Krajské kolo filmové soutěže, nejen povinná vstupní brána pro začínající filmaře ale i jediná možnost pro nezávislé filmaře s krátkometrážním dílem, jenž vede do celostátní soutěže, pomyslného vrcholu neprofesionální tvorby v ČR.

Pro začínající filmaře věc bohulibá, pro pokročilé ambiciózní tvůrce, řadící se do sektoru nezávislého filmu většinou méně příjemná zkušenost. Desetiletí neměnná struktura, všudypřítomný odkaz na totalitní skvělou éru, nerespektování světových trendů kinematografie, chabá medializace a prezentace filmů, špatné projekce a nevhodné prostředí, soutěžení hrušek s jablky, převaha starší až důchodové generace a často zarážející zvláštní jednostranné resumé porotců, jejichž profesionální výstupy by na soutěži patřily k šedému průměru. Připočteme-li omezení stopáže na doporučených 20 minut, jasně vidíme, že v Čechách jsme ve všem pozadu a nereflektujeme vůbec progresivní umělecké hnutí – nezávislý film.

Zamek_Nove_Mesto_nad_Metuji_panoramaUnitedfilm se nebojí tuto problematiku pojmenovat a prosazovat postupné změny. Alespoň ty, které jsou v rámci zastaralých regulí celostátní soutěže možné. V  Královéhradeckém kraji se tak filmaři jako první musí připravit na „revoluční“ změny v uspořádání.

Tou hlavní je, že akce se stěhuje z krajského města více do vnitrozemí Královéhradeckého kraje, do malebného a turisticky významného Nového Města nad Metují. Každý filmař jistě ocení prostor, kde své filmy na plátně spatří. Nebude se jednat o kdejaký kulturní sál, multifunkční prostor, bývalou tělocvičnu či podobný objekt, kde se tradičně krajské soutěže konají. Půjde o honosný sál Kina 70 s vynikající digitální projekcí a důstojným prostředím okolo v čele s kinokavárnou.

Druhou podstatnou změnou je, že soutěž bude jednodenní a maximálně časově zefektivněna. Uskuteční se v sobotu 11.dubna 2015. Autoři tak v jeden stejný den stihnou projekci svého snímku, rozborový seminář i vyhlášení výsledků. Od této změny se kromě hospodárnějšího využití prostředků čeká zejména větší divácká návštěvnost, než na akci rozdrobené do dvou dnů. Zvýší se tak i kvalita promítnutých snímků.

Dalšími změnami plynoucími z jednání odpromítací sál 2borné celostátní rady je neudělování cen v pořadí 1. až 3. místo, nýbrž pouze udělení postupů v daných kategoriích. K tomu se přidá udělení čestných uznání a speciálních hmotných cen. Tento logický krok odbourá nepříjemné situace v nesouladu ocenění krajské a celostátní poroty a přenechá slavnostní akt až na finále v rámci celostátní soutěže.

Letošní ročník vyzkouší zkušebně tříčlennou porotu, neboť v daném okamžiku se očekává větší prostor od jednoho porotce ke konkrétnímu filmu, než k tomu bylo v 5 ti členné porotě. I s ohledem na udělování postupů a přenechání pořadí na celostátní kolo se nejeví 5 členná porota potřebná. Navíc dojde i ke změně na postě předsedy poroty. 

Důležitým faktorem, opět vyplývajícím z dohody všech pořadatelů v zemi je, že krajská soutěž Královéhradeckého kraje bude lpět striktněji na bydlišti autora a posune se o několik týdnů v kalendáři směrem k dřívějšímu termínu. To znamená, že by se nemělo stávat, že velká část autorů bude zabírat místo tvůrcům z domácího kraje. Dojde i ke správnému rozmělnění filmů napříč v zemi. Cílem krajských soutěží si totiž není konkurovat, nýbrž jejich sjednocení a zkvalitnění.

kinokavárna 2Na závěr je dobré podotknout, že se upravuje i oficiálně organizace soutěže. Hlavním organizátorem je Impuls Hradec Králové ve spolupráci s Kinem 70. Východočeské volné sdružení se podílí na soutěži již volně.

Po sledu vynucených i inovativních změn je dobré vyzdvihnout hlavní duch soutěže a její cíle, které přetrvávají. Kromě inspirativní atmosféry a přátelského setkání filmařů se mohou autoři těšit na proplacení cestovného, udílení hodnotných cen a zajímavou porotu. Velké plátno, pohodlná sedadla a krásné město přinesou zcela novou dimenzi prezentace nejlepších filmů z kraje.

Stránky soutěže s přihláškou. Uzávěrka 31.března 2015.