Malá filmová akademie v Hradci Králové

Autor:

V Hradci Králové se otevírá Malá filmová akademie pro zájemce všech věkových kategorií, kteří mají zájem získat přehled o dějinách filmového umění.

Jedná se o dvoudílný cyklus přednášek, analýz, projekcí filmů nebo ukázek z filmů a následných diskusí. První část je zaměřena na historii filmu, základní výrazové prostředky, žánry a významné osobnosti zhruba čtyř desítek let od vzniku kinematografie a také na regionální tematiku v krátkých filmech osobností východočeských filmařů.

Program je sestaven ze dvou výukových bloků po 6 lekcích, první se koná v období únor až květen, druhý od září do prosince 2015.

Pro zájemce o získání osvědčení o absolvování kurzu je podmínkou 70% účast na přednáškách a závěrečný pohovor. Slavnostní zakončení kurzu a předání osvědčení se uskuteční po zakončení 2. bloku v prosinci 2015.

Lektor: prof. Rudolf Adler, FAMU 

Místo konání:
Knihovna města Hradce Králové, víceúčelový sál Centra celoživotního vzdělávání, Wonkova 1262, Hradec Králové.

Registrační poplatek za jednotlivé lekce je 40,- Kč.