Nové dobrodružství nezávislého filmu v ČR V

Autor:

Jak se liší dnes vlastně film obecně? V podstatě jak je u filmu nemožné změřit stupeň umělecké kvality, nejde vždy přesně určit stupeň jeho profesionality, či naopak do jaké míry je vlastně nezávislý, tudíž do jaké míry vděčí někomu za jeho vznik.

Nezávislý film by v našem případě měl znamenat více autorský, tj. že jeho hlavní autor (u filmů je považován za autora režisér) rozhodl o uměleckém stylu filmu zcela svobodně, dle svého přesvědčení a nehledal cesty k uměleckému kompromisu, jako to mnohdy činí pod tlakem producentů profesionální tvůrci. Nebereme nyní v potaz ekonomický faktor, který bude vždy u této kategorii činit tvůrcům omezení. Nezávislý film musí spíše přizpůsobit látku ekonomickým možnostem tvorby. Hlavní kritérium tedy zůstává, zda je film buď komerční, vznikl za účelem zisku, či naopak nekomerční, kde je posuzována jeho vyšší umělecká kvalita. Fond pro podporu a rozvoj české kinematografie rozeznává termín kulturně náročné dílo, uvědomuje si problematičnost jeho financování a výše příspěvku může dosáhnout až 90% rozpočtu. Hodně blízká formulace nezávislému nekomerčnímu filmu.   

V zájmu této kategorie bude na prvním místě její popularizace, přilákání alespoň částečné divácké sféry a zatraktivnění pro potencionální partnery, bez kterých se ani nízkorozpočtová tvorba neobejde. V druhé řadě bude snaha získat podporu financování od státu, nejlépe formou grantového schématu pro nezávislou a nekomerční kinematografii, logicky nejspíše umístěnou pod výše zmiňovaným fondem. Aby se nový prostor nezávislého filmu nestal uzavřený, je nutné ho nediskriminovat žádným požadavkem na filmové vzdělání, nevylučovat však ani tvůrce i s nejvyšším filmovým vzdělání, pokud bude jeho cílem natočit nekomerční nezávislý film. Tudíž hlavním vodítkem pro definici nezávislého nekomerčního filmu by mělo být to, že musí byt zajištěn neziskový charakter díla. Snímek tedy není realizován za účelem zisku, to mu však v případě nesporných uměleckých kvalit v jeho dodatečném dosažení nesmí být bráněno a může být uveden v běžné komerční distribuci nebo s ním může být dále formou licenčních smluv obchodováno. Koproducentem nesmí být více jak z poloviny soukromá filmová společnost, nýbrž jen fyzická osoba či neziskový subjekt. Snímek by neměl obsahovat skrytou reklamu (product placement), může však mít své sponzory.

Klíčová slova pro novou kategorii:

Nekomerční - slovo, které je důležitým přívlastkem nezávislého filmu

Nezávislý - u nás mnohoznačné a poněkud abstraktní vyznění, populární ve světě, v USA známo taktéž pod zkratkou „indie“

Definice nezávislého filmu

Nezávislý film je ve výsledku dílo odpovídající profesionální produkci v hraném filmu, často částečně či celý vytvořen mimo hlavní studiový systém. Povětšinou bývá produkován a distribuován nezávislou společností. Nezávislé filmy jsou často diskutabilní ohledně svého obsahu a stylu, kterým se ubírají a jak filmaři vtiskují svůj osobní autorský pohled do jejich realizace. Obvykle, není to však pravidlem, jsou nezávislé filmy vytvořeny se značně nižším rozpočtem než hlavní studiové filmy. Obecně je marketing těchto snímků značen limitovanými možnostmi uvedení, ale může mít i celosvětovou kampaň. Nezávislý film je obvykle promítán v místních, národních či mezinárodních filmových festivalech před distribucí. Nezávislý film může konkurovat hlavním komerční filmové produkci, jestliže je nezbytně podpořen a distribuován.

 

Kapitoly

Předmluva
Amatérský film a jeho struktura
Paskvil po roce 1989
Nová struktura
Definice a účel nezávislého filmu
Historie nezávislého filmu v USA
Nové kategorie a hierarchie kinematografie
Budoucnost nezávislého filmu v ČR