Portál nezávislého filmu startuje

Autor:

Svět filmu pohledem filmařů

Filmoví tvůrci a příznivci českého filmu, vítejte na portálu zaměřeného na nezávislý a nekomerční film v ČR. Formou nezištné dobrovolnické práce a důvěry v novou etapu českého nekomerčního filmu, jsme pro vás připravili projekt komunitního informačního serveru, který si klade za cíl aktivní podporu filmové tvorby, která se dá v dnešní době označit za „šedou zónu“ českého filmu.

 

Cesta pro nezávislý film v ČR

Primárně se budeme snažit o osvětu a popularizaci nového nezávislého hnutí, formou informací o filmech, které vznikají, jejich recenzí, představení tvůrců a záměrů, nabídneme a nadále budeme rozšiřovat spektrum známých osobností spjatých s filmovou tvorbou, které formou interview a článků pomohou s novým uchopením českého nezávislého filmu a hledáním jeho nové podoby v budoucnosti. Věnovat se budeme aktuálním tématům, problematice natáčení i postprodukce. Dozvíte se o možnostech vzdělávacích aktivit a možnostech festivalů u nás i v zahraničí.

Portál je napojen na činnost Impulsu Hradec Králové, centrum podpory uměleckých aktivit, který je garantem projektu. Jak se bude postupně do budoucna profilovat bude záležet na podnětech zejména samotných filmařů. I vy můžete jakýmkoliv článkem, názorem či reportáží z filmové akce přispět do sítě vzájemné informovanosti a inspirace.

Duch magazínu

Snažíme se o alegorii na podobu tištěného magazínu, kdy hlavní téma bude po předem stanovenou dobu 14 dní označovat tzv. obálka na hlavní straně a podružné informace se budou objevovat pod rubrikami uvnitř serveru. Vybraná témata i rozhovory přineseme i v anglickém jazyce. Hlavní strana nabídne kromě obálky, rubrik a přehled nejaktivnějších článků ještě plakátovací plochu pro aktuální dokončené filmy, které odkážou na jejich nejpodstatnější informace a mediální obsah (trailery, fotografie). Postupně budeme přidávat sekci festivaly, které splňují kritéria nezávislého filmu.

 

Jména, která podpořila portál Unitedfilm

 

ČR

Miloš Forman

Jiří Menzel

Jan Hřebejk

Fero Fenič

Jiří Mádl

Radim Špaček

Miroslav Janek

Theodor Pištěk

Tomáš Vorel

Marek Jícha

Michaela Pavlátová

a další

 

Svět

Kryzstof Zannusi

Chris Weitz

Paul Weitz

Christian Dyekjaer

Jack Gold

Lance Hool

Maximilian Hult

Petr Kotwica

Jeronen Krabbé

Jesse James Miller

a další

 

Slavnostní zahájení a představení činnosti portálu proběhne na festivalu Cinema Open v Hradci Králové dne 15.11.2014.