Unitedwalk - projekt na podporu nezávislého filmu v ČR

Autor:

Víme už jaká je historie a současnost nezávislého filmu v naší zemi a v USA. Jak ale funguje nezávislý film v dalších evropských zemích? Jakým způsobem se tvoří a jakou má podporu vládní sféry a veřejnosti? A co můžeme udělat abychom podpořili naše nezávislé tvůrce? To chceme zjistit skrze Unitedwalk.

Pokud čtete naše rozhovory s českými nezávislými filmaři a seriál mého kolegy, Ondřeje Krejcara, o nových dobrodružstvích nezávislého filmu v ČR, nevyhnutelně dojdete ke stejnému závěru. Nezávislí filmaři potřebují podporu, podporu veřejnosti, ale i vlády. Nová vlna českého nezávislého filmu dokázala, že lze vytvořit kvalitní snímky i bez velkého rance peněz. Lidé jako Lukáš Masner, Jan Haluza, Ondřej Hejna nebo Daniel Zezula mají za pasem díla, za která by se nemusel stydět nejeden komerční producent. V současných podmínkách je tu však minimální podpora pro tyto filmaře, kteří musí bojovat s předsudky veřejnosti a nedostatkem financí. Tento a další problémy řeší Unitedfilm. Ovšem abychom mohli něco vylepšit, podívejme se i do zahraničí a zkusme se poučit. Proč objevovat objevené?

Proto jsme naplánovali pěší cestu z České republiky až do Švédska, přičemž cesta povede přes Polsko, Německo a Dánsko - odhadem něco přes 1500 kilometrů. Těchto 1500 kilometrů zabere na nohou odhadem 3 měsíce a tak se bohužel na cestu nemůže vydat nikdo, kdo zde má závazky. Proto jsem zatím jediný, kdo se odhodlal ujít celou cestu.

Nicméně, k tomuto pochodu se může přidat kdokoli bude chtít, na jak dlouho bude chtít. Nemáte tři měsíce nazbyt, ale chtěli byste se přidat třeba na týden? Není problém, v jakékoli fázi pochodu můžete přijet autem, autobusem, na kole, nebo přileťte letadlem a přidejte se na jak dlouho chcete, než se vrátíte domů.

Pokud nemůžete obětovat ani den, ale přesto byste chtěli pomoci, budete moci přispět finančně buď na transparentní konto bankovním převodem, nebo dokonce i formou Bitcoinu. Více informací uveřejníme později. Projekt je totiž financován výhradně ze soukromých peněz, rozhodně nepřijímáme peníze daňových poplatníků, které jsou potřeba jinde.

Jak vlastně bude projekt probíhat? Půjdu, nebo půjdeme, skrze vybraná města sousedních států, zhruba podle trasy vyznačené na přiloženém obrázku. Tam se budu setkávat s lidmi, kteří jsou zainteresovaní v nezávislé tvorbě, ať už se jedná o filmaře či organizace, které je podporují a pokusím se zjistit, jak vlastně indie film funguje u nich v zemi a zda-li tam vůbec má nějakou komunitu a prestiž. Vyměníme si navzájem kontakty a informace a pokud možno, navážeme spolupráci. Tím to ovšem nekončí, může se stát prakticky cokoli a nové nápady mohou přicházet i za pochodu, například průzkum veřejnosti; co si myslí o nezávislých filmech, zda je sleduje a jestli je chce podpořit. Možností je spousta a všechny budou směřovat minimálně k rozšíření povědomí o nezávislém filmu a nacházení spřízeněných duší, které mu budou chtít pomoci. To pak dříve nebo později nevyhnutelně povede i ke zlepšení podmínek pro nezávislé filmaře.

Celý tento pochod bude dokumentován, na Youtube kanále Unitedfilmu bude publikován video blog (tzv. vlog), kde se lidé budou moci dozvědět, co se zrovna stalo zajímavého, kde zrovna jsem a co jsem našel nebo zjistil. A samozřejmě náš tým bude i plnit naše sociální média; Facebook a Twitter. Navíc zkoumáme i možnost sledovat ušlou trasu skrze online mapu, aby měli všichni přehled, kde zrovna jsem.


Pro rekapitulaci, cílem projektu je:
- zjistit kdo jsou nezávislí filmaři v cizině a jakým způsobem tvoří svá díla.
- zjistit jaké vládní či nevládní organizace podporují nezávislý film a jakým způsobem to dělají.
- informovat svět, že i u nás v ČR jsou filmaři, kteří dávno předčili amatérskou scénu a dokáží tvořit kvalitní díla neprofesionálně.
- navázat spolupráci, zajistit vzájemnou účast na filmových festivalech nezávislých filmařů z ciziny zde a českých nezávislých filmařů v cizině.
- využít informace nabyté v cizině pro zlepšení podmínek pro neprofesionální filmaře v ČR.
- navázat vzájemnou spolupráci na projektech, sdílet know-how, tvořit společně a vůbec vybudovat mezinárodní komunitu, která si bude vzájemně prospěšná.
- a samozřejmě i rozšířit povědomí o nezávislém filmu v naší republice. Již nyní, při přípravě projektu, se mnozí nezaujatí lidé začali o nezávislý film zajímat.


Další informace budeme sdílet na naší Facebookové stránce, kterou najdete na tomto odkazu: Unitedfilm Facebook