Jak bojovat s komercí a přetvářkou ve filmu

Autor:

Žijeme v době komerce a přetvářky. Filmový tvůrce musí procházet kompromisem mezi svým uměleckým záměrem a investorem. Profesionál se musí chovat tak, aby si nerozhněval své chlebodárce,  tedy ty, kteří mu umožní natočit film a zajistí mu potřebnou gáži. Často je přinucen udělat šablonový film, řídit se parametry našeho trhu a zhořka polykat výmysly souvisejících marketingových a PR služeb spjatých s propagací filmu.

Nezávislý film, autorské svobodné dílo těmito jevy netrpí. Nemusíte se svým týmem procházet pokrytectvím, upřímně si přizpůsobíte umělecký záměr svým možnostem. Je to v principu velký rozdíl, oproti závislým profesionálním filmařům. Proto nabádáme k tomu, abyste si tuto výhodu uvědomili a chovali se upřímně k sobě i k ostatním. Uvědomte si několik pravd, které si musíte připustit. Jsou to zároveň překážky, které jsou v profesionálním filmu producentem a distributorem uměle eliminovány.  Pro vás to jsou reálné a vysoké překážky, které zdolají jen ty nejvytrvalejší.

 

1.       Nikdo na váš film nečeká a nikdo na něho není zvědavý

Pokud nejste typ, co se sníží k prašivé podbízivosti, o vašem záměru ani o vás média nezavadí, přestože můžete točit revoluční film a mít za sebou řadu dílčích úspěchů.  

Řešení profesionálů: Mediální partneři,  spolupráce a komerční PR články zajistí pocit, že film připravovaného profesionála je něco mimořádného, že veřejnost a média se jeho titulu nemohou dočkat. Uměle vytvořená bublina patří ke každému filmu nasazenému na trh. Čím je větší, tím větší počet diváků, přestože i třeba z výsledku filmu nespokojených.

2.       Nejste žádný umělec, nový Spielberg či Svěrák

Jste poctivý filmař a nepěstujete si své ego?  Chyba. Popularita, jméno, kredit, extravagantnost a bulvárnost rozhoduje. Je to přímá úměra se zájmem o čtenost, sledovanost.  Není v rovnici A, nebude ani B.

Řešení profesionálů:  Koupená média dokáží prodat kohokoliv, stačí být dobrý lobbista, manažer a mít dostatek peněz nebo alespoň vlivu. Není nic tak ubohého, jako uměle vypěstovaná aura celebrity umělce. Ale bohužel tak to chodí i za cenu bulvární reklamy.

3.       To co točíte, není v ničem nové

Bohužel o co se často u nás snažíme a zdá se nám to nové v přístupu, kombinaci apod., v cizině často věc nějakým způsobem probádaná a funkční. U nás často tyto schémata nefungují. Bude vám to předhazováno a budete i terčem kritiky.

Řešení profesionálů: Pokud se český film rozhodne vstoupit do neprobádaných vod, samozřejmě to dostatečně pomocí svých PR nástrojů a partnerů prodá a vytvoří iluzi něčeho nevídaného. Je to však asi něco jako klamavá reklama.

4.       Nikdo váš film nepodpoří finančně

Jsme malý rybník, peněz na film opravdu málo a navíc vše řízeno schopnými podnikateli, kteří si věc „ošéfovali“ už dávno. Na peníze od sponzorů musíte mít prvotřídní konexe na těch nejvyšších místech.  Firmy bohužel mají jiné starosti, jak vyhodit z okna desítky tisíc nebo milión korun, které by jinak zahučeli v neznámém filmu.

Řešení profesionálů: Já na bráchu, brácha na mě. Jednoduché a zaběhlé krédo. Vlivné firmy, politici a podnikatelé si umějí vyhovět. Umělci za cenu mnohdy až nechutných záležitostí umějí získat sympatie těchto zbohatlých a penězi zkažených person.

5.       Nikdo váš film neuvede

Distributor, až se to může zdát někdy jinak, viz pohádkové příběhy, kdy někomu dal x miliónů na film, je řízen jedinou věcí. Zisk a znovu jen zisk.  Nebo chcete-li příjem mínus náklady rovná se výnos. Nic ostatního ho nezajímá. Někdo musí vydělat peníze na rezervní fond, na případné ztráty z riskantních projektů a ještě musí zbýt na slušné výplaty.  A co nechutné obnosy za velké reklamní kampaně? O sebekvalitnější film nebude mít zájem, pokud neucítí finanční potenciál.

Řešení profesionálů: Ještě než padne první klapka je už jasné, kde film bude uveden. I festivaly rezervují místa spřáteleným produkcím. Jak jinak.  Tohle prostě producenti a distributoři umí dokonale, aniž by film viděli, už s ním, respektive s jeho právy nakládají jako s tím nejexkluzivnějším zbožím.

6.       Děláte zbytečný film

Mnoho českých filmů je tzv. zbytečných. Měli stejný rukopis, stejný žánr, podtext, stejné herce. Nikoho nezaujaly, v diváckém zájmu ve středu šedi. U vás však riziko zbytečného filmu stoupá mnohonásobně, nemáte vlivné nástroje obchodníka.  Kam film udat, když není kam?

Řešení profesionálů: Distributor nikdy nedovolí, aby byl jeho film zbytečný. Dokáže i z propadáku vytřískat nějakou tu korunu. Prodá ho v balíku, dá ho za nízkou cenu, vymyslí na něho prodejní strategii. Nakonec ho dostane i na nějaký ten festival, který se objeví formou vavřínu na plakátu. A když ani to ne, koupíte si prací prášek s filmem zdarma.

7.       Váš film bude umělecky a kvalitativně o několik tříd horší než film profesionální 

Je vyloučeno, aby nezávislý film byl bez řádného miliónového rozpočtu, stálého produkčního týmu a outsourcingových služeb profesionálních firem konkurentem uměleckým. To je profesní paradigma. Opravdu tomu věříte? My ne, musíte se však připravit, že to dostane pocítit a musíte chytře plánovat, obcházet, ze slabin dělat výhodu a nakonec i lstivě argumentovat.

Řešení profesionálů: Už samotný rozpočet filmů zajistí, že po stránce řemeslné bude díky specializovaným dodavatelům a firmám na kamery, zvuk, světla, pohybové vybavení, catering, lokace a casting na vysoké úrovni. Umělecky se tomu taky dá pomoci, co třeba executive producers, nebo-li zaplatit někomu, kdo se už umělecky etabloval a pomůže film svým jménem lépe prodat.

8.       Nezískáte žádný obdiv ani respekt za to, že děláte film

Aura filmu postupně zhasíná. Po celém světě jsou milióny jako vy, které se tlačí i na místo etablovaných tvůrců.  Film jako vrcholné umění není už co býval. Film natočíte za pár hodin na telefon a druhou hodinu můžete premiérovat na internetu. Jako řemeslo je devalvován po všech směrech. Jeho imaginace se roztříštila do mnoho dalších podob, které ho zároveň oslabily. Už ani veřejnost či soukromý sektor není shovívavý k tomu, že chcete někde natáčet, natož aby vás někdo plácal po ramenou.

Řešení profesionálů: Musíme všechno zaplatit. Pryč jsou doby, kdy majitelé nemovitosti, starostové obcí vyšli štábům profesionálům vstříc, třeba jen za to že mohou vidět nějakou tu známou tvář. Známé tváře znají z moderování opičáren na náměstí svých obcí a ze štábu co u nich natáčejí, chtějí hlavně něco vytřískat. A když ne, proč si dělat omezení a nepořádek v našem klidném městě, ulici, domě.  Jděte s tím natáčením k čertu.

9.       Váš film skončí v demokratickém trezoru

Můžete natočit jakýkoliv film, ale díky nezájmu ho uvidí zlomek lidí. Technika odstartovala filmový boom a už nemáte ani šanci postihnout celou českou tvorbu, natož evropskou, nedej bože světovou. A prosaďte se v této konkurenci? Je to těžší a těžší, navíc kontrolovaných platících diváků zřetelně ubývá. A věřte nebo ne, mezi ostrými lokty nerozhoduje kvalita filmu. Na věhlasnější festivaly se nedostanete, televize film neuvede, distributor o film nemá zájem. Všude vládnou zajeté vazby. Na menších festivalech uvidí film pár desítek lidí, utratíte více nákladů za cestu, ubytování, fajn, ale efekt nulový.

Řešení profesionálů: Nezájem diváků je základní faktor pro výpočty výdělku filmu. Producent a zejména distributor vždy najde cestičku jak umělý zájem v lidech vyvolat. A mnohdy je to i drobnost. Například že se film natáčel v cizině, epizodní roli hraje ten a ten, nebo třeba je to jeho poslední film, který jinde než v kině neuvidíte.

10.   Pokud děláte jiný žánr než společensky aktuální drama, budete považován za blázna

Jste v pozici, kdy si můžete natočit co chcete a riskovat. Můžete, ale připravte se na nejhorší. Naše publikum je velice konzervativní a nepřístupné ohledně vlastních žánrových filmů. To co přijme u zahraniční produkce vám neodpustí, protože tomu neuvěří. Hlavně pozor na žánrové výpravy, které jsou velice nákladné a jejich ošizení je cítit z každého záběru.

Řešení profesionálů: Producent a distributor neriskuje, má vysledováno a zhruba vykalkulováno co si může dovolit, aby přitáhl tolik a tolik diváku na film. Když už se pustí ze známosti do nějakého úletu, má rezervní plány jak film někde udat.

 

Přes noc hvězdou

Nechce se vám tomu věřit, zdá se vám to smutné? Existuje ještě přece zázrak, ta šťastná náhoda, kdy se přes noc každý, kdo natočí film může stát známou novou hvězdou, uznávaným tvůrcem. V mnoha přpadech, pokud se to podaří zní však realita spíše takto: Po 10 letech píle, dřiny, odříkání a desítky bezejmenných filmů se konečně stal známým filmařem.

 

A proto si vezměte k srdci toto desatero:

1.       Netočte film jenom proto, že ho chcete natočit a uvědomte si cílovou skupinu a její potenciál

2.       Neustále se vzdělávejte, zlepšujte a zakonzervujte své dílo na delší časový cyklus

3.       Nepodbízejte se s filmem u profesionálů a diváků

4.       Nechte si film kriticky zhodnotit a pomoci najít slabší místa

5.       Hledejte dobrovolníky a konzultanty z řad profesionálů

6.       Hodnotu peněz zkuste vyměnit za protislužby, žádejte o sponzorské služby, výhody, dary

7.       Hledejte co nejkratší a nejupřímnější cesty k divákům

8.       Zachovejte si profesionální přístup, ale svobodný nadhled

9.       Spolehněte se jen sami na sebe a vytrvejte

10.   Vždycky to bude hlavně váš film, nezapomínejte na to