Unitedwalk: V Polsku nezávislý film neexistuje

Autor:

Deset dní a již hodně přes dvě stě kilometrů v nohách má za sebou filmař a iniciátor pochodu Unitedwalk, Tomáš Burian. Projekt, který zahájil startem z Hradce Králové má za cíl podporu a medializaci nezávislého filmu, stejně tak sbírání zkušeností o nezávislém filmu ve vytyčených zemích na trase.

Hranice České republiky opustil 32 letý Tomáš po dvou dnech od startu a již přes týden se pohybuje po Polsku. Ve Wroclavi se setkal s organizací Wroclav Film Commision, která podporuje profesionální film a využívá filmových pobídek pro producenty v regionu. „Dostává obnos peněz od města a koprodukuje profesionální film, který se natáčí v regionu, bylo mi jasně řečeno, že vůbec nepodporují neprofesionální film, ani neví, že by to tady někdo dělal,“ sdělil nám bezprostřední dojmy protagonista.  Zástupci organizace potvrdili, že v Polsku hnutí nezávislého filmu v podstatě neexistuje. Nad vstupní kategorií amatérského filmu po profesionální film zeje propast, stejně jako u nás. Přestože ve světě panuje revoluce filmové svobody a možností, země postsovětského bloku jsou v tomto značně pozadu.  Stejně tak tedy i v Polsku cesta k natočení velkého filmu vede pouze přes systém školství a v podstatě nutnosti se filmem živit, tj. tvořit komerční díla.

Polsko Tomáše ohromilo svým přístupem k pořádku a čistotě. Spravené silnice, chodníky, čisté ulice. Možná to kdysi neplatilo, ale nyní je všechno na vyšší úrovni než u nás. „Chodím tu v podstatě bos po celém městě, jsou tady krásné památky a moderní budovy. Kdybych tu měl žít, nic bych proti tomu neměl, líbí se mi tady,“ dodává dojmy Tomáš. Momentálně má namířeno do Poznaně, cestu hodnotí slovy: „Monotónní krajina, pole, občas les, silnice, mám alespoň čas být sám se sebou a čas přemýšlet.“

Z dalšími informacemi a zajímavostmi, s kterými se osamělý a odvážný pěšák T.Brian na cestě setkal, se opět brzy přihlásíme. Mapu jeho zdolané cesty a informace o projektu můžete zjistit zde. Tam je možnost jeho konání podpořit i formou příspěvku na jeho transparentní konto. Na kanále You Tube dále doporučujeme Tomášův pravidelný denní videoblog z urputně náročné cesty.

Média