V Česku se poprvé definuje nezávislý film

Autor:

Film jako umění i jako průmysl se za poslední desetiletí výrazně proměnil. Díky digitalizaci a internetu se vymanil z komerční nadvlády producentů, demokratizoval se pro širokou vrstvu tvůrců a nastolil nové druhy distribuce. Zatímco profesionální sféra hledá nové cesty k finančním prostředkům a ztracenou ochotu za filmy platit, v šedém pozadí se formuje tzv. filmový středoproud, nové nezávislé hnutí. To bere film ze své podstaty více jako umělecké vyjádření než jen jako produkt, dokáže ho zpracovat na odpovídající konvenční úrovni a je ochotné jej divákovi nabídnout i bezúplatně pomocí nových kanálů.

Nová pravidla hry

Momentální stav kinematografie tak připomíná více či méně nepřehlednou džungli. Na jednu stranu je možné v kinech vidět amatérský film za který se vybírá vstupné a na straně druhé profesionálně působící filmy určené legálně a bezplatně ke zhlédnutí na internetu. Staré členění na amatérský a profesionální film a podle něj i predikovaná kvalita díla vzala za své. Karty se řádně promíchaly a je nutné najít nový klíč, nová pravidla hry. Je již nemyslitelné, aby se navzájem oslabovaly skupiny ambiciózních tvůrců a těch, kteří natáčení mají jen jako milý koníček. Tomu totiž odpovídá i zájem diváků.

Spojenectví Unitedfilmu a Filmdatu

Nejen tímto úkolem, ale i celkovou péčí o nezávislý film se zabývá Unitedfilm, který spojil síly s nadnárodním registrem neprofesionálního filmu Filmdat a dohodl se na dohodě o spolupráci, která má za cíl definovat nezávislý film a vnést do soutěží ztracený řád. Body kooperace se tak stanovily na společně ustanovení kategorií filmového nekomerčního umění a následné kroky k jejich implementaci.

Základní členění

Filmové dílo se v současné době zásadně definuje buď komerčním nebo nekomerčním charakterem a přihlíží se na to, zda jej pořídil tvůrce jako výsledek své zaměstnanecké, podnikatelské či studijní činnosti nebo zcela svobodně jako nezávislý tvůrce. Jako pomocné měřítko se uplatňuje ještě osa profese a neprofese, kde se očekává i jiný druh přístupu k dílu a jeho následné nasazení.

Nové členění neznamená nic o distancování jedné kategorie od druhé, nevylučuje se a spíše se očekává jejich vzájemná provázanost. Každý tvůrce si bude moci zvolit úroveň, v jaké chce se svým dílem soutěžit, od neprofesionální (odpovídá původní amatérské), přes školní, studentskou až po nezávislou. Zdařilé filmy i z nejnižší kategorie mohou uspět i o kategorii výše, naopak i profesionální tvůrce si může mimo svou komerční činnost natočit autorský nezávislý film.

Prolínání kategorií a motivace tvůrců

Samozřejmě s vyšší kategorií porostou i nároky na zodpovědnost tvůrce, pro příklad uvádíme, že pro nejnižší kategorii není potřeba dokládat žádné doklady o legitimitě díla, na nejvyšší kategorii budou stanoveny požadavky o autorskoprávní způsobilosti. Nezávislé filmy mohou totiž zcela bez omezení dodatečně vstoupit na jakýkoliv trh, který může tvůrcům dopomoci i k navrácení nákladů.

Nové členění se postupně bude na portále Filmdat projevovat a soutěže a festivaly by model měly pozvolna do svých propozic zavádět. Pro tvůrce tak bude i vodítko, která akce je pro daný typ filmů vhodná. Pro začátečníky je paleta soutěží nepřeberná, avšak pro nezávislý film se vyselektují jen akce s požadovanou garancí.

Posvěcení a budoucnost

Snahu posvětila i výkonná organizace Ministerstva kultury ČR Nipos Artama Praha pro podporu neprofesionálního umění. V následujícím období se bude ve spolupráci se zodpovědnými orgány jednat o globální podpoře nezávislého filmu (celostátní soutěž, servisní organizace, dramaturgická centra, půjčovny techniky, finanční podpora pro vznik filmů apod.).

Koncepce nezávislého filmu

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit