Začíná fungovat Pracovní skupina pro filmovou výchovu

Autor:

Pracovní skupina pro podporu filmové a audiovizuální výchovy vznikla jako neformální sdružení odborníků z celé České republiky. Reaguje tak mimo jiné na nedostatečné rozšíření filmové výchovy jako doplňkového vzdělávacího oboru na českých školách.

Pracovní skupina pro podporu filmové a audiovizuální výchovy sdružila aktivní pedagogy středních, základních i vysokých škol a základního uměleckého vzdělávání, zástupce volnočasových aktivit, organizátory regionálních center filmové výchovy, provozovatele kin, festivalů a dalších nezávislých expertů. Jde o neformální sdružení osob. Na jednání budou dále pravidelně zváni zástupci klíčových organizací v oblasti filmové výchovy (ministerstva, Národní ústav pro vzdělávání, Národní filmový archiv aj.). Zváni budou také hosté ze zahraničí.

Skupina chce podle svého statutu mimo jiné dosáhnout zvýšení povědomí o filmové a audiovizuální výchově v České republice a zlepšení podmínek pro realizaci vzdělávacího oboru filmové/audiovizuální výchova na českých školách a zázemí pro aktivity filmové výchovy v neformálním a informálním vzdělávání.

„Naším cílem je také prohloubit odborný dialog mezi kolegy z oblasti školství a z oblasti kultury. Velmi důležitou součástí naší práce je vzájemné sdílení informací, příkladů dobré praxe a vzájemná komunikace mezi našimi členy,“ upřesňuje předsedkyně Skupiny Tereza Czesany Dvořáková z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.


Místopředsedkyně Martina Voráčková z plzeňské Animánie dodává: „Nechceme být žádný klub vyvolených, do našich řad uvítáme všechny další aktivní profesionály v oblasti filmové a audiovizuální výchovy. Těšíme se na jejich nové nápady a spolupráci.“


Pracovní skupina se bude scházet několikrát ročně. Další setkání se uskuteční ve dnech 18. a 19. listopadu 2016 v rámci festivalu Podzimní sklizeň Animánie v Plzni. Aktuální informace o aktivitách Skupiny naleznou zájemci mj. na webu filmvychova.cz.