Šestý ročníku mezinárodního filmového festivalu T-FILM 2018

Autor:

Výzva na účasti na mezinárodním filmovém festivalu.

V první polovině května se koná VI. ročník filmového festivalu T-film, který slučuje dva tradiční ostravské filmové festivaly TUR Ostrava a TECHNÉ Ostrava. Jedná se o festival krátkých dokumentárních filmů s tématikou:
➢ ekologie,
➢ trvale udržitelného rozvoje,
➢ ochrany fauny a flory
➢ a technických a průmyslových památek.


K účasti vyzýváme české i mezinárodní tvůrce filmů bez ohledu na to, zda se jedná o sdružení, organizaci či jednotlivce.  Pokud i Vy disponujete filmovým materiálem na uvedená témata, Vaši účast srdečně uvítáme! Na festivalu T-film 2018 budou prezentovány krátké dokumentární snímky bez důrazu na počet –  jeden tvůrce tedy může přihlásit i více filmů!
Další informace o připravovaném festivalu naleznete na www.t-film.cz, kde také najdete přihlášku, která je pro zařazení ašeho dokumentu do programu festivalu nezbytná.
Přehlídka filmů je soutěžní. Pětičlenná porota složená z odborníků jak domácích, tak zahraničních ocení nejlepší filmy v několika kategoriích. Slavnostní vyhlášení a předání cen za účasti médií, politických zastupitelů a partnerů festivalu se uskuteční poslední den festivalu.

Uzávěrka přihlášek je stanovena na 7. 4. 2017.
Podmínky zařazení filmu do festivalu a více informací