Průlom nezávislého filmu v ČR pokračuje

Autor:

Kroky k uznání nezávislého filmu u nás v Čechách pokračují pozvolna, zato trvale.

5 let portálu a 25 tisíc nejlepšímu filmu roku

Lesapán recenze 1

Nezávislý neboli neodvislý, takový, který nevisí na žádné struktuře nebo zdrojích. Nikdo mu nediktuje, čím a jaký má být. Vzniká absolutně svobodně podle představ tvůrců a nepodřizuje se komerčnímu tlaku po výnosech. Vymyká se nečitelným spletím koprodukcí, předprodeji práv či podivnému financování.  Podstata filmu jako umělecké činnosti, ideál, který je přítomen od vzniku pohyblivého obrazu, přesně ta volná, svěží, zdravá větev české kinematografie, po které se roky volá.

Že už nezávislý film trvale zapustil své kořeny v česku deklarují jak filmy dostávající se do oficální distribuce, tak i pětiletá činnost portálu nezávislého filmu Unitedfilm, pokřtěného režisérem Janem Hřebejkem a scenáristou Petrem Jarchovským. V jeho redakci vznikla i anketa český nezávislý film roku, jehož dosavadní tři vítězové Lesapán (režie Pavel Soukup), Jsem brána (režie Robin Kašpařík) a Pláč svatého Šebestiána (režie Milan Cyroň a Tomáš Uher) představují vskutku reprezentativní filmy dosahující těch nejvyšších kvalit. Každý z nich obdržel kromě ceny Vortex i finanční ocenění, poslední z nich už 25 000 Kč. To vše se odehrálo na festivale Cinema Open, který je deset let festivalem nezávislých filmů v Bio Central v Hradci Králové.

 

Černá Věž a Cinema Open, pokusy o český Sundance

Nezávislý film je kořením kinematografie a je důležité mít proto platformu jako je Cinema Open

Díky dalším partnerům, jako je festival Černá Věž v Českých Budějovicích, který spolu se s Cinema Open jako jediný v ČR uznává kategorii nezávislého filmu, pokračuje i nově projekt České Vize, který tuto kategorii bude inovativně reflektovat. Nipos Artama společně s nadnárodním registrem Filmdat a Impulsem Hradec Králové byl také u toho, když se v roce 2015 tato kategorie navrhla pro nekomerční filmový terén. Důsledkem pak bylo uznání nezávislého filmu i akademickou sférou.

Rubrika nezávislého filmu v časopise Cinema

Nově nezávislý film podporuje i rubrika v časopise Cinema, který u nás vychází od roku 1990 pod německou licencí.  Redaktoři se budou starat o plnění rubriky ze zdrojů portálu a snažit se ukázat odborníkům i širší veřejnosti, že nezávislý film existuje, má své tvůrce, kvalitu a svůj hluboký smysl.

Robin Kasparik Dekorace vesmírné lodi foto Pavel GabzdylDekorace vesmírné lodi foto Pavel Gabzdyl1Organizace pro péči nezávislého filmu

Posledním krokem zůstává oficiální zakomponování nezávislého filmu do koncepce Ministerstva kultury, potažmo do české kinematografie a vytyčení podpůrných organizací pro oblast nezávislého filmu na bázi celostátního svazu či servisní organizace. Zatím plní roli neoficiálního svazu lidé kolem portálu Unitedfilm. Na základě své koncepční práce za svou 5 letou činnost vydali na tisíc článků, na 3 tisíce tištěných ročenek s vlastním komiksem, vybudovali kanál Vortex, kde jsou stovky filmů a propojují ideály nezávislého filmu z celého světa s naší tuzemskou scénou, kterou jako jediní v ČR souvisle mapují na zdejším portále.

Zaslouží si dík, hybatelé i reportéři českého nezávislého filmu:

Eva Csölleová, Vítek Formánek, Radek Hochman, Tomáš Burian, Lukáš Koláček

a organizace Impuls Hradec Králové 

 

Foto: Lesapán, Jsem brána, Cinema Open, Pexel