Pláč svatého Šebestiána

Pl svatho ebestina official

Historický / Drama

Česko, 2018

 "Pláč svatého Šebestiána" je historickým dramatem s baladickými rysy. Jde o fiktivní příběh, který je rámován skutečnými historickými událostmi. Odehrává se na území Svaté říše římské v době velké morové rány, tedy přibližně roku 1348. Východiskem filmu jsou projevy násilí vůči židovskému obyvatelstvu středoevropských a západoevropských zemí, k němuž v době šíření moru docházelo. Židé v kulturních představách Evropanů již desetiletí předtím čelili obviněním z trávení studena dalších sabotáží křesťanského obyvatelstva. Právě ve strachu před morem byli židé, zejména na území Německa a Francie, identifikováni jako původci smrtící nákazy a často v pogromech hromadně zabíjeni.Protagonisty příběhu jsou příslušníci rytířského stavu Gottfried a o generaci mladší Siegfried. V expozici sledujeme židovskou svatbu, již přeruší násilný vpád Gottfriedových ozbrojenců, kteří začnou svatebčany bezohledně vraždit. Některým z nich, včetně ženicha Amose a nevěsty Marie, se podaří uprchnout do nedalekého lesa, ovšem pronásledovatelé je stíhají i zde.Amos se  rozhodne odlákat pozornost od své milé. Jeho zmatený útěk lesem jej dovede k nedaleké tvrzi, jejíž pán Siegfried mu poskytne útočiště.

Média

Více z této kategorie: « První akční hrdina Narušitel »