Multikulturní rubrika SF4AF!

3 tisíce unikátních čtenářů každý měsíc

 

Unitedfilm přijímá podklady do nové multikulturní rubriky určené pro nezávislé umělecké a nefilmové projekty podle stejných kritérií nezávislosti jako u filmové tvorby.

Článek vzorJak připravit podklady pro portál

 

Řídí se dle běžných konvencí formátu tiskové zprávy pro sdělovací prostředky.

 

Titulek

Poutavý stručný nadpis na půl jednoho řádku v textovém editoru.

Prefix

Krátká, poutavá shrnující informace o obsahu článku na tři řádky textového editoru.

Tělo článku

Dle kreativity každého jedince.

Ideálně však 4 - 8 odstavců o 5 řádcích textového editoru o projektu (o motivaci vzniku a ambicích, o zkušenosti a úspěších tvůrců, o představení smyslu, tvůrců, interpretů, o zajímavostech z výroby, o plánovaném užití). Vhodné doplnit o citace aktérů a uvést je do uvozovek v přímé řeči, případně přiložit krátký rozhovor s tvůrci.

Odkazy na stránky projektu

Linky na další obsah k dílu, např. webové stránky, sociální sítě nebo kampaně pro financování.

Fotografické přílohy

Min. 2 fotografie i více (z výroby, díla, události nebo artwork) a cover/plakát díla.

Ideálně v rozlišení okolo 1Mpx - cca 1200x900 (ne menší a ne výrazně rozměrnější)

Video přílohy

Odkaz na video ze streamovacích platforem (You Tube, Vimeo).

Nepřijímáme video odkazy z Instagramu, FB a dalších sociálních sítí.

Takto připravený článek nechat zkontrolovat kompetentní a nejlépe nezaujatou osobou, po odstranění věcných, gramatických a stylistických chyb včetně zakomponování příloh je článek připraven k odeslání naší redakci.

Kontak s redakcí

Zaslat na adresu sf4af(zavináč)unitedfilm(tečka)cz a do předmětu uvést: Žádost o zveřejnění. Informace bude po kontrole podkladů zpracována a v co nejkratším termínu zveřejněna. Na pozdější reklamace a úpravy nebude brán zřetel.

Informace bude po kontrole podkladů naším redaktorem zpracována a po schválení šéfredaktora v co nejkratším termínu zveřejněna.

Redaktor má právo text přestylizovat či upravit. Text neprochází jazykovou korekturou. Na pozdější reklamace a úpravy nebude brán zřetel, pouze v zásadních případech, které mohou změnit vyznění článku nebo způsobit snímku újmu z nesprávných či zavádějících údajů. Zaslanou žádostí tvůrce souhlasí se zveřejněním článku na portále Unitedfilm, potvrzuje povolení k užití zaslaných fotografií a dalších materiálů a souhlasí s všeobecnými podmínkami o nakládání osobních údajů dle platných nařízení. Článek může být stažen na žádost tvůrce, jinak délka jeho zveřejnění na portále není omezena. Za zveřejněný článek není vydáván žádný autorský honorář, slouží pouze jako bezplatná inzertní plocha pro umělecké tvůrce nekomerčního charakteru.

Hlavním komunikačním jazykem je čeština, v krajním případě slovenština, v případě projektu mezinárodního charakteru a speciální žádosti je možné článek zveřejnit dvojjazyčně, tj. i v anglické sekci v angličtině.

 

Prefix

Krátká, poutavá shrnující informace o obsahu v článku na tři řádky textového editoru.

Tělo článku

Dle kreativity každého jedince.

Ideálně však 4 - 8 odstavců o 5 řádcích textového editoru o filmu (o motivaci vzniku a ambicích snímku, o zkušenosti a úspěších tvůrců, o představení děje, štábu, herců, o zajímavostech z natáčení, preprodukce či postprodukce, o plánovaném uvedení). Vhodné doplnit o citace aktérů a uvést je do uvozovek v přímé řeči, případně přiložit krátký rozhovor s režisérem, hlavním hercem apod.

Odkazy na stránky filmu

Linky na další obsah k filmu, např. stránky filmu, sociální sítě nebo kampaně pro financování.

Fotografické přílohy

Min. 2 fotografie (z natáčení, z filmu, artwork) a plakát filmu

Ideálně v rozlišení okolo 1MP - cca 1200x900 (ne menší a ne výrazně rozměrnější)

Video přílohy

Odkaz na video ze streamovacích platforem (You Tube, Vimeo).

Nepřijímáme odkazy z Instagramu, FB a dalších sociálních sítí.