Our vision of independent film

Unitedfilm je autorem 52 stránkového koncepčního materiálu Nové dobrodružství nezávislého filmu v Čechách, které mapuje původ nekomerční filmové tvorby u nás, upozorňuje na problémy a navrhuje řešení, nové členění a kategorie. Vše navíc konfrontuje s ideály amerického nezávislého filmu a osobnostmi z celého světa (Krzysztof Zanussi, Chris Weitz, Jan Hřebejk, Miroslav Janek a další). Materiál slouží jako základ pro jednání s vyššími instancemi zodpovědnými za podporu české kinematografie. Za dokument se na jeho vzniku postavili organizace Filmdat – nadnárodní registr neprofesionálního filmu, Nipos Artama – národní informační a poradenské středisko a Impuls Hradec Králové – centrum podpory uměleckých aktivit.